Thông tin

TRƯỜNG THPT PHAN HUY CHÚ - THẠCH THẤT

banner 2
banner 3

Tổ chức Đoàn cần phát huy thế mạnh theo chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn của các cơ quan, Bộ, Ban, ngành trung ương tạo ra các sản phẩm bền vững trong hoạt động Đoàn

Cập nhật: 25/5/2018 | 4:19:11 PM

Sáng ngày 24/5, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn đã có buổi làm việc với Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hải Minh, UVBTV, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn; Trần Hữu, UVBTV, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Lê Giang Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối; Trịnh Quang Khải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Trung ương Đoàn, Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đoàn Khối; Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng, 10 năm qua, các cấp bộ đoàn trong Đoàn Khối đã tích cực cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nội dung, giải pháp thành những chủ trương công tác phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; chủ động đề xuất với các cấp ủy tăng cường lãnh đạo công tác thanh niên; quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên. Việc thực hiện Nghị quyết 25 đã tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt hoạt động: Công tác giáo dục được tập trung chỉ đạo đồng bộ, kịp thời đa dạng trong nội dung, phong phú về phương thức, sáng tạo trong triển khai góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, đoàn tham gia xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, góp phần ổn định tổ chức. Các phong trào của đoàn đã được các cấp bộ đoàn cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp, mô hình hiệu quả, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên góp phần động viên đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Các cấp bộ đoàn đã chủ động, tích cực tham mưu với các cấp uỷ đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc tạo điều kiện về chủ trương, chính sách, nguồn lực cho việc phát triển thanh niên. Hoạt động của đoàn được đoàn viên thanh niên đón nhận, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đồng tình, ủng hộ, ghi nhận và đáng giá cao. Vị thế và uy tín chính trị của Đoàn Khối trong hệ thống tổ chức của Đoàn trên toàn quốc được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng và xứng đáng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi làm việc, Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, Đoàn Bộ đã tích cực cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nội dung, giải pháp thành những chủ trương công tác phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; chủ động đề xuất, để cấp ủy tăng cường lãnh đạo công tác thanh niên; quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25 đã tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác và được cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ đồng tình ủng hộ.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25 đã tạo ra những điểm mang tính chất đột phá trong triển khai thực hiện: Nghị quyết có sức lan tỏa rộng rãi, được các cấp ủy đảng quan tâm, tạo điều kiện; Ban Chấp hành Đoàn Bộ đã tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, đa dạng hóa các hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, ý thức công dân, nếp sống văn minh, hình thành lớp thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam. Đoàn Bộ đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức đoàn thực sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức; đa dạng hóa các loại hình hoạt động với các nội dung thiết thực, phù hợp với đặc thù của Bộ, phát huy được thế mạnh theo chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới. Đoàn Bộ đã tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ quan tâm, tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên Bộ chủ trì thực hiện các đề tài, dự án chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp, các lớp tập huấn khuyến nông, hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao; hỗ trợ và giúp đỡ các thanh niên nông thôn nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo khởi nghiệp, lập nghiệp.

Đặc biệt, Đoàn bộ đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất, phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong công tác Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, nhiều cán bộ đoàn đã được đảm nhận vai trò, vị trí quan trọng trong cơ quan, đơn vị; các cán bộ đoàn thường xuyên được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, học tập nâng cao bản lĩnh chính trị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu Đoàn Khối và đoàn cơ sở đề xuất với Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong thời gian tới cần tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đảng xây dựng Hướng dẫn Quy chế cán bộ đoàn năm 2010; bổ sung một số nội dung  không còn phù hợp của Nghị quyết 25 và Kết luận 80; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tổ chức quản lý thanh niên…..

 

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị thời gian tới Đoàn Khối cần tập trung: xây dựng lực lượng dư luận viên tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đặc biệt là đấu tranh trên không gian mạng chống lại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đoàn viên Khối các cơ quan Trung ương tích cực tham gia xây dựng chính sách, góp ý, phản biện xã hội  thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường các mô hình liên kết hoạt động như: CLB Tiến sỹ trẻ; CLB Nhà khoa học trẻ… nhằm huy động nguồn lực tổng hợp của các bộ, ban, ngành Trung ương tạo ra những sản phẩm rõ nét, bền vững trong các hoạt động đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp công tác; tổ chức đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng các cấp tăng cường kiểm tra về công tác thanh niên./.

(Nguồn Tin: Sưu Tầm)

bán, cho thuê căn hộ sunshine riverside, Apartments, villas, houses for rent in Ciputra Hanoi, Vietnam, Khóa vân tay, khóa cửa vân tay, Khóa vân tay