banner 1
banner 2
banner 3

Thời khóa biểu học nghề phổ thông

Cập nhật: 16/7/2018 | 11:03:14 AM

Thông báo đến học sinh thời khóa biểu học nghề phổ thông bắt đầu 16/10/2017

Thø TiÕt 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7        
Thø 2
9/10
1 Nghề - Hân                    
2 Nghề - Hân                    
3 Nghề - Hân                    
Thø 3
10/10
1   Nghề - Hân                  
2   Nghề - Hân                  
3   Nghề - Hân                  
Thø 4     11/10 1           Nghề - Hân          
2           Nghề - Hân          
3           Nghề - Hân          
Thø 5
12/10
1       Nghề - Hân              
2       Nghề - Hân              
3       Nghề - Hân              
Thø 6
13/10
1                      
2                      
3                      
Thø 7     14/10 1                      
2                      
3                      

 

bán, cho thuê căn hộ sunshine riverside, Apartments, villas, houses for rent in Ciputra Hanoi, Vietnam, Khóa vân tay, khóa cửa vân tay, Khóa vân tay